KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKALA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 r.

DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2015, 2014, 2013, 2012 ORAZ  DZIECI URODZONYCH DO 31 MARCA 2016 r.  KTÓRE BĘDĄ PRZYJMOWANE  JEŻELI PRZEDSZKOLE BĘDZIE DYSPONOWAŁO WOLNYMI MIEJSCAMI PO ZAKOŃCZENIU I ETAPU REKRUTACJI

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2018/19 TRWAJĄ OD 15.02.2018 r. DO 30.03.2018 r.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W MYSŁAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2018/19 ORAZ
HARMONOGRAMEM REKRUTACJI KTÓRY STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.05.2018 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE Z DNIA 17 STYCZNIA 2018 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych roku szkolnym 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice

KARTY ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkole.myslakowice.pl W BIURZE KANCELARII ORAZ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI

DEKLARACJE O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MOŻNA POBRAĆ I ZŁOŻYĆ U NAUCZYCIELKI GRUPY DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO
ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkole.myslakowice.pl LUB W BIURZE KANCELARII

POWYŻSZE INFORMACJE ZOSTAŁY PODANE DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH PRZEDSZKOLA ORAZ GMINY MYSŁAKOWICE

Dokumenty :

Mysłakowice, 13.02.2018 r.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach – Zdzisława Dulak